Brf Ryttaren

Brf Ryttaren VI på Östermalm i Stockholm har valt Mistral Energi som installatör av bergvärme. Man kommer att installera 2xNibe 1345-60 (ca 120 kW) värmepumpar som producerar både värme och varmvatten. Totalt 2400m aktivt borrdjup borras på innergården. Energitäckningen väntas överstiga 97 %.