Brf Kista Ängar

Brf Kista Ängar i Kista har valt Mistral Energi som installatör av bergvärme. Man kommer att installera 4xNibe 1345-60 (ca 240 kW) värmepumpar som producerar både värme och varmvatten. Totalt 4725m aktivt borrdjup borras inne på föreningens gård. Energitäckningen väntas överstiga 97 %.

Återställning efter borrning. Personalen på lunch

Driftsättning börjar närma sig. Men elektrikern har lite att göra först!