BoBra installerar bergvärme

BoBra installerar 3 x 48 kW bergvärmepumpar på Bråviksvägen i Årsta. Lagrad solenergi hämtas från 7 borrhål á 350 meter. Anläggningen servar två fastigheter med både värme och varmvatten.

Installation i Rakethusen

Här i två av ”Rakethusen” vid Danvikstull slutför vi just installationen av två EnergyWell frånluftsåtervinning åt Wåhlin Fastigheter. Vi drar ner frånluften till undercentralen och där jobbar fyra värmepumpar per hus med att utvinna energin ur den varma luften. Sen skickar vi ut minusgrader. Det blir inte effektivare än så med frånluftsåtervinning.