Besparing fjärrvärme 65%
Värmepumpar: 1 st a 43 kW
Förbrukning före: 250 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 87 000 kWh/år
Energibesparing: 163 000 kWh/år