Besparing fjärrvärme 68%
Värmepumpar: 2 st a 43 kW
Förbrukning före: 336 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 107 000 kWh/år
Energibesparing: 228 500 kWh/år