Besparing fjärrvärme 68%
Värmepumpar: 1 st a 43 kW
Förbrukning före: 260 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 65 000 kWh/år
Energibesparing: 141 000 kWh/år