Besparing fjärrvärme 80%
Värmepumpar: 2 st a 43 kW
Förbrukning före: 610 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 262 000 kWh/år
Energibesparing: 348 000 kWh/år