Besparing fjärrvärme 81%
Värmepumpar: 16 st a 17 kW
Förbrukning före: 1 800 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 680 000 kWh/år
Energibesparing: 1 120 000 kWh/år