Besparing fjärrvärme 99%
Värmepumpar: 5 st á 48 kW
Förbrukning före: 1 036 000 kW/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 333 000 kW/år
Energibesparing: 703 000 kW/år