Värmepumpar: 4 st à 34 kW
Förbrukning före: 800 560 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 323 000 kWh/år
Energibesparing: 477 000 kWh/år
Besparing fjärrvärme: 88 %