Besparing fjärrvärme: 97 %
Värmepumpar: 2 st a totalt 83 kW
Förbrukning före: 420 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 134 000 kWh/år
Energibesparing: 286 000 kWh/år