Besparing fjärrvärme 99%
Värmepumpar: 1 st a 55 kW
Förbrukning före: 260 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 86 000 kWh/år
Energibesparing: 174 000 kWh/år