Besparing fjärrvärme 97 %
Värmepumpar:  4 st á 60 kW
Förbrukning före: 570 000 kW/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 198 000 kW/år
Energibesparing: 372 000 kW/år