Besparing fjärrvärme 74%
Värmepumpar: 16 st a 17 kW
Förbrukning före: 2 600 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 1234 000 kWh/år
Energibesparing: 1 365 000 kWh/år