Värmepumpar: 4 st a 43 kW
Förbrukning före: 3 620 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 2 778 990 kWh/år
Energibesparing: 841 010 kWh/år
Energitäckning: 33 %