Värmepumpar: 8 st a 17 kW
Förbrukning före: 799 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 280 600 kWh/år
Energibesparing: 518 400 kWh/år
Besparing fjärrvärme: 92 %