Värmepumpar: 4 st a 17 kW
Förbrukning före: 470 000 kWh/år
Förbrukning efter (inkl drivenergi VP): 183 500 kWh/år
Energibesparing: 286 500 kWh/år
Besparing fjärrvärme: 87 %