Olika värmepumpslösningar har, till följd av sina många goda egenskaper, kommit att bli mycket populära. Vanliga varianter är: mark-, luft-, vatten, och bergvärme. Vilken typ av värmepump ni bör välja beror främst på tomtens och fastighetens förutsättningar.